Wednesday, July 22, 2009

Peranan Sebagai Pegawai Khas YB Parlimen


Apabila Pakatan Rakyat mengumumkan jawatankuasa yang terdiri daripada 3 MP, bagi setiap kementerian, ianya merupakan persediaan awal PR bagi mengambil alih pemerintahan.

YB Zailah, dilantik bagi memantau Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) , sebuah kementerian yang diketuai oleh Ketua Wanita UMNO, YB Shahrizat Abdul Jalil.

Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem west minster demokrasi, mempunyai sistem parlimen yang terdiri daripada pihak kerajaan dan pembangkang, peranan YB pembangkang adalah sangat penting sebagai semak imbang kepada kerajaan.

Peranan YB pembangkang adalah memastikan dasar dan undang-undang negara digubal dan berjalan menurut yang sepatutnya.

Bahkan dalam sistem pilihan dua parti, antara kerajaan BN dan Pakatan Rakyat, seharusnya YB Pakatan Rakyat mesti membuktikan dasar dan pelaksanaan oleh kerajaan BN, adalah dasar dan pelaksanaan yang gagal!

Justeru apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pegawai khas ahli parlimen.
1. Memahami sistem politik negara.
2. Memahami apakah strategi Pakatan Rakyat
3. Melaksanakan tugas dalam kerangka strategi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, jika saya bertanggungjawab membantu YB , dalam memantau (KPWKM), saya harus mampu memberikan butiran maklumat yang mengcukupi bagi YB membahasnya di parlimen. Setiap program, agensi, pelaksanaan polisi, profesionalisme pegawai, dibawah KPWKM perlu saya pantau, dan melaporkan sebarang isu signifikan bagi usaha penambahbaikan bagi kesejahteraan rakyat.

Rakyat pula harus memahami bahawa pejabat ahli parlimen bukan hanya tempat memohon sumbangan, bahkan lebih tepat pusat mengendalikan aduan rakyat.

Bahkan bukan setakat menerima laporan di pejabat, saya menggerakkan NGO saya sendiri melalui, Nisa Resources (NR), yang berurusan langsung dengan KPWKM dan JKM.

Justeru saya banyak menghabiskan masa membaca laporan-laporan berkaitan, berurusan sambil memantau KPWKM/JKM dan menyediakan input perbahasan kepada YB.

No comments: