Wednesday, July 22, 2009

Anda dan JKM


Satu petang saya mendapat panggilan daripada JKM, memaklumkan bahawa saya tidak dibenarkan menemani kes ibu mengandung anak luar nikah ke Pusat Jagaan Sinar Kasih, Batu Gajah, Perak.


Padahal sebelum itu saya dimaklumkan oleh kaunselor JKM, bahawa seorang peneman dibenarkan. Alasan diberi oleh staf JKM itu:

1. Sudah ada 2 pegawai JKM yang mengiring

2. Ibu tersebut sudah besar

3. Ahli keluarga JKM pun tidak dibenarkan naik kenderaan JKM


Meneliti jawapan tersebut, saya meragui bahawa itu memenuhi prosidur dan piagam pelanggan JKM.


Ini kerana dalam pertemuan saya dengan kaunselor JKM, melalui rujukan pada dokumen, beliau menyebut secara jelas, seorang peneman dibenarkan.


3 sebab yang diberikan di atas lebih bercirikan alasan dan ada usaha menghalang saya mengiring.


Ya, saya boleh paham, mengapa ada segelintir pegawai JKM yang mungkin tidak menyukai saya, sebabnya sebarang kecuaian dan salah laku, tidak akan saya biarkan berlaku begitu sahaja.


Saya kemudiannya berbincang dengan ibu tersebut, bertanyakan adakah ia merasa perlu ditemani, beliau menjawab ya.


2 surat telah dihantar ke JKM. Pertama surat mohon peneman oleh ibu tersebut. Kedua surat mohon penjelasan daripada JKM apa sebab peneman tidak dibenarkan.


Sebenarnya banyak perkara yang memerlukan penyertaan dan kepekaan serta kerjasama masyarakat bagi memenuhi objektif JKM.


Justeru saya menyeru kepada anda, lawatilah pejabat JKM terdekat, tengok apa aspek yang boleh anda bekerjasama dalam urusan kebajikan. JKM memerlukan anda.


Berikut adalah petikan piagam pelanggan JKM;


1. membantu Pertubuhan-Pertubuhan bukan Kerajaan (NGO's) dalam khidmat mereka kepada kumpulan sasar;


2. membangunkan kesedaran masyarakat ke arah penglibatan dan penyertaan dalam kerja kebajikan;

No comments: