Tuesday, June 30, 2009

Bincang Kaunselor JKM


Hari ini saya membuat perbincangan dengan kaunselor JKM isu-isu melibatkan keganasan rumahtangga dan bagaimana menangani kes-kes berkenaan. Saya membawa buku-buku terbitan Jabatan Pembangunan Wanita berkaitan Akta Keganasan Rumahtangga 1994 disamping membawa pengalaman mengendalikan kes-kes wanita untuk diberi bimbingan dan nasihat oleh JKM.


Saya bertanyakan kepada kaunselor JKM, berapakah jumlah kes kaunseling yang dikendalikan oleh beliau. Beliau menyebut tiada, sepanjang beliau berkhidmat.


Berikut adalah cadangan saya kepada kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat.


1. Kaunselor JKM perlu dipilih daripada individu yang mempunyai jiwa untuk membaiki masyarakat, bukannya bekerja kerana gaji.


2. Kaunselor JKM perlu melibatkan diri dengan sasaran yang bermasalah. Melibatkan diri dengan masyarakat, dapatkan maklumat masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga.


Saya percaya dengan melakukan ini sahaja, kaunselor-kaunselor JKM bukat setakat berjaya mengumpul kes-kes kaunseling, bahkan yang lebih utama membantu mengurangkan masalah sosial

No comments: