Sunday, February 26, 2012

Teknik Permaculture Menghasilkan Nutrien

Bicara tuhan dalam quran menyatakan tanah yang baik menghasilkan pokok yang baik. Lantas bagaimanakah kita menghasilkan tanah yang baik?

Teacher Mustafa Fatih Baqir mengajar saya teknik sebagaimana gambar disebelah. Pelbagai pokok ditanam dengan penyusunan lapisan ketinggian, bagi menghasilkan kepelbagaian nutrien dan keseimbangan pencahayaan matahari juga pengairan.

Sumpah sumpah tuhan dalam quran, seperti demi masa,bumi,langit,matahari dapat diperhatikan dalam kaedah permaculture ini.Pengetahuan yang mendalam akan sumpah tuhan ini, akan membantu kita menghasilkan tanah dan tumbuhan yang baik.

No comments: