Wednesday, October 31, 2012

Kesan Pengurusan Air Pada Perkembangan Padi


Antara perkara terpenting dalam penanaman padi SRI adalah pengurusan air.  Gambar berkenaan menunjukkan bagaimana keadaan padi yang dibiarkan tergenang lama dalam air.

Kebiasaan hasil SRI di Tunjong, serumpun sebesar dua cekak,kira-kira 80-200 anak padi.

Dalam keadaan ini secara purata hanya 20 anak padi dapat diperolehi.

Memahami sifat padi sangat penting dalam menjayakan teknik penanaman padi SRI.

Guru saya mengajar , sebagai penanam padi, kita perlu mengikut kehendak padi BUKANNYA padi mengikut kehendak kita.  Moga dengan mendalami sifat padi membuatkan kita lebih mengenal tuhan.

No comments: