Saturday, August 15, 2009

Tok Guru dan Ayatullah


Tok Guru Nik Abdul Aziz dan Ayatullah Khomeini. Saya adalah peminat kedua-dua tokoh Islam ini. Yang pertama adalah tokoh Islam Sunni. Yang keduanya adalah tokoh Islam Syiah.


Membaca buku yang ditulis oleh kedua tokoh ini berkenaan solat, banyak persamaannya. Kedua-dua buku solat mereka ini banyak memberi pengaruh dalam peningkatan kualiti solat para pembaca.


Tulisan dan ulasan kedua-dua tokoh ini juga mirip. Dalam ceramah dan tulisan, mereka ini lebih banyak membuat huraian dan ulasan sendiri, berbanding ceramah dan tulisan yang penuh dengan ayat al Quran.


Pendekatan ini lebih memudahkan rakyat biasa paham apakah mesej Al Quran, dalam situasi dan senario semasa. Jika anda membelek Harakah, anda boleh menganalisa tulisan Tok Guru, dalam ruangan mauidzah , tidak banyak ayat quran digunakan. Ini sama dengan kaedah Ayatullah Khomeini.


Banyak saya perhatikan tulisan dan ceramah pimpinan yang lain, terlalu banyak ayat Al Quran dibawakan, sehingga ceramah dan tulisan tersebut lebih sesuai dinyatakan sebagai bacaan quran ataupun terjemahan quran.


Tulisan ceramah Tok Guru dan Ayatullah juga mencerahkan minda, mengajak kita berfikir, kritis, membuka dimensi baru, memuaskan jiwa, selalu ada perkara baru, membuatkan diri rasa berdosa dan membawa seribu satu kesan tersendiri kepada para pembaca pendengar.


Banyak saya perhatikan tulisan dan ceramah pimpinan yang masih ditakuk yang lama, lebih banyak mengulang perkara yang sama dan kadang-kadang kontradik dengan pelakuan mereka sendiri.

No comments: