Friday, November 5, 2010

Belalah Para Petani Yang Tertindas


Saya diadu bagaimana sebahagian para petani dinafikan pemberian baja subsidi kerana fahaman politik yang berbeza. Lalu mereka ini saya aturkan kursus membuat baja organik. Gunakan lebihan dan bahan buangan yang ada.
Lalu saya memberi semangat perjuangan buat mereka. Kenapa kita rakyat perlu terlalu bergantung kepada pemerintah. Kenapakita terlalu terhegeh-hegeh meminta-minta kepada kerajaan.
Petani-petani daripada Pasir Puteh itu saya bawa ke taman organik. Disitu kami membicarakan falsafah ketuhanan. Hubungan alam, manusia dan pencipta. Ilmu teknik pembajaan juga diajar rapi. Moga-moga ianya dapat dimanfaat bagi menjaga maruah diri dan menyuburkan penghasilan pertanian.

No comments: